Kampanjvillkor

Vi uppmanar dig att läsa dessa villkor noggrant!

Kampanjens längd: 2018-08-27 – 2018-12-31.

Leverantör av kampanj

e-Boks A/S
Dampfærgevej 28
DK-2100 København Ø
Organisationsnummer: 25674154
(nedan kallat e-Boks)

Syfte

Syftet med kampanjen är att stödja föreningslivet i Sverige och öka medvetenheten om e-Boks och den ökade digitaliseringen som e-Boks tjänster medger.

Ju fler du uppmanar att skapa en digital brevlåda hos e-Boks, desto mer pengar kan du samla in till din utvalda förening.

Villkor för att skapa en insamling

Villkoren för att kunna skapa en insamling och delta i kampanjen är:

 1. att du är registrerad e-Boks-användare och att du är minst 15 år och har ett giltigt personnummer i Sverige,
 2. att du accepterar nedanstående villkor,
 3. att rätt kontaktupplysningar och organisationsnummer lämnas vid skapandet av insamlingen, samt
 4. att föreningen/klubben är laglig och öppen för alla, officiell och kan dokumenteras ha existerat i minst en månad före 1 juli 2018.

Allmänna villkor

Deltagandet är gratis, och det är inte köp betingat att skapa eller stödja en insamling. Varje ny e-Boks-användare kan dock bara skapa en insamling eller stödja en insamling en gång.

En förening eller klubb kan ha flera insamlingar, men varje insamling måste skapas av en unik e-Boks-användare och varje insamling måste ha ett unikt syfte som beskrivs vid skapandet, till exempel insamling till ny utrustning, en klubbresa el. dyl. Båda ska uppges vid skapandet av insamlingen.

När du godkänner villkoren samtycker du att din insamling inte är olaglig, skadlig, hotande, smädlig, vulgärt, trakasserande, nedsättande, obscent, pornografiskt, profant, oanständigt, provocerande, ärekränkande, skadegörande, hatfullt, rasistiskt, etniskt, socialt, politiskt, juridiskt, moraliskt, religiöst stötande eller stötande på annat sätt eller som gör intrång i någon annans rättigheter, inklusive men ej begränsat till rättigheter avseende ryktbarhet, integritet och immateriell egendom.

Din insamling får inte stötta:
- Politiska organisationer
- Religiösa organisationer eller syften
- Aktiviteter som kan vara skadliga för miljön, djur eller människor
- Privatpersoner
- Rent kommersiella verksamheter

e-Boks förbehåller sig rätten att kräva dokumentation för ovanstående och i övrigt avbryta insamlingen om det visar sig att föreningen eller klubben inte upprätthåller dessa riktlinjer eller om den på något sätt kan förknippas med oetiska syften.

Det kan maximalt skapas 200 insamlingar under kampanjens varaktighet och efter det avslutas möjligheten att skapa en insamling. Aktiva insamlingar kan fortfarande stödjas efter detta. Varje insamling pågår i upp till fyra veckor och den övre gränsen är 10.000 kronor per insamling. Efter de fyra veckorna eller när maxgränsen är nådd så stängs insamlingen och pengarna betalas ut.

e-Boks förbehåller sig rätten att reglera antalet insamlingar som kan skapas om intresset under perioder är mycket hög. I detta fall kan föreningen registrera sig på en väntelista och få besked när det återigen går att skapa nya insamlingar.

Försök till fusk och användning av falskt namn, kod, organisationsnummer och annan kontaktinformation medför uteslutning från kampanjen.

Anställda hos e-Boks eller deras familjemedlemmar kan inte delta i kampanjen.

Gör så här:

 • Klicka på Skapa/stöd en insamling och ange namn och den kod du har fått i din digitala brevlåda hos e-Boks.
 • Om du inte har en digital brevlåda så kan du skaffa en gratis på e-Boks.se
 • När du har skapat en insamling kan du bjuda in vänner, bekanta och medlemmar i din klubb eller förening att skapa en digital brevlåda hos e-Boks.
 • Nya e-Boks-användare som är registrerade efter 27/8 2018 får automatiskt en kod i sin digitala brevlåda hos e-Boks som de kan lösa in i din insamling. Kom bara ihåg att dela namnet på insamlingen eller direktlänken med dem.

Utbetalning

 • Utbetalning sker omedelbart efter insamlingens avslut, dock senast fyra veckor efter.
 • Insamlingen ska ha nått ett minimum på 500 kr för att utbetalningen ska ske.
 • e-Boks tar direkt kontakt med den person som angavs vid skapandet av insamlingen för att verifiera den nödvändiga informationen och få ett kontonummer till utbetalningen.
 • Utbetalning kan endast ske till ett konto som tillhör den förening/klubb som angavs vid skapandet av insamlingen.
 • Kontot måste vara upprättat i en svensk bank och kontoinnehavaren måste ha ett giltigt personnummer i Sverige.
 • Det är deltagarens eget ansvar att ge upplysning om utbetalningen till skatteverket.

Användning av personuppgifter

 • Genom att delta i kampanjen ger du ditt samtycke till registrering av namn, e-post, telefonnummer, adress och organisationsnummer.
 • Personuppgifter som uppges i samband med kampanjen kommer endast att användas i samband med denna.
 • Personuppgifter som samlas in för kampanjen behandlas av e-Boks som personuppgiftsansvarig, och kommer att behandlas i enlighet med e-Boks sekretesspolicy som finns här.
 • Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte.
 • e-Boks är förpliktat att skydda deltagarnas personuppgifter och följa den vid varje tid gällande personuppgiftslagstiftningen.
 • Alla personuppgifter som lämnas vid deltagande i kampanjen lagras inom EU:s gränser hos BtB Agency, org. nr: 31610443, som är e-Boks underleverantör.
 • Dina personuppgifter lagras endast så länge det finns ett rimligt skäl till det och så länge du inte dragit tillbaka ditt samtycke.
 • Du har rätt att när som helst få insikt i vilka personuppgifter vi har om dig, och att få de personuppgifter som e-Boks behandlar i samband med denna kampanj raderade och korrigerade. Detta gör du genom att kontakta e-Boks via denna e-postadress: marketing@e-boks.dk

Särskilt om e-Boks AB cookies

Vad är cookies?

En cookie är en liten datafil med information, som webbplatser sparar på din dator för att hålla koll på vad som händer under ditt besök och för att kunna känna igen datorn nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används också bl.a. till att förbättra användarvänligheten och för insamling av anonymiserad statistik. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus.

Du kan läsa mer om cookies på den här webbplatsen: http://cookielagen.se/cookies/

Varför och till vilket syfte använder e-Boks AB cookies?

e-Boks AB använder cookies t.ex. till att samla in uppgifter om a) vilka sidor du besöker, b) tidpunkt för besök och c) vilka sidor du kom från. Dessutom använder e-Boks AB cookies till användarhantering och för att optimera användarupplevelsen (registrering av standardinställningar).

Användningen av cookies gör att e-Boks AB kan känna igen din dator på vår webbplats, och därefter samla information om beteendemönster (navigering) på webbplatsen samt bl.a. användning av olika funktioner. I sin helhet stärker det och förbättrar användarupplevelsen på webbplatsen.

Kan jag bli varnad för cookies, innan jag besöker en webbplats?

Du kan ställa in din webbläsare till att antingen a) varna dig, b) be dig acceptera cookies, c) automatiskt godkänna cookies eller d) avvisa cookies. Du kan också begränsa din accept av cookies till servrar/webbplatser, du tidigare har besökt. Alla webbläsare innehåller funktioner som möjliggör selektiv radering av cookies.

Syftet är således att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Användningen av cookies är en förutsättning för att våra tjänster ska fungera, och du måste därför vara uppmärksam på, att du inte kan logga in på e-boks.se, om du stänger av cookies.

Alla personuppgifter som samlats in via cookies behandlas i enlighet med e-Boks ABs integritetspolicy som du finner här.

Vilka typer av cookies finns det?

Övergripande finns det två typer av cookies, ”HTML-cookies” och ”flash cookies”. HTML-cookies hanteras vanligtvis av webbläsaren, medan flash-cookies hanteras av ett program. En webbplats kan således innehålla både webbläsarcookies och flash-cookies. Man kan övergripande sett dela in cookies i dessa kategorier:

 1. Sessionscookies: Sessionscookies skapas av webbplatsen, och används till att känna igen dig när du tar dig runt på webbplatsen och kommer ihåg om du t.ex. är inloggad. Sessionscookies raderas automatiskt när du stänger ner din webbläsare.
 2. Sessionscookies (tredjepart): Sessionscookies (tredjepart), skapas av en tredjepartswebbplats, och används till att känna igen dig när du tar dig runt på webbplatsen och kommer ihåg om du t.ex. har loggat in. Sessionscookies som skapas av tredjepartswebbplatser, raderas automatiskt när du stänger ner din webbläsare.
 3. Beständiga cookies: Beständiga cookies skapas av webbplatsen själv. Beständiga cookies sparas på användarens enhet och löper ut på ett givet datum eller inom ett givet tidsintervall.
 4. Beständiga cookies (tredjepart): Beständiga cookies (tredjepart), skapas av en tredjepartswebbplats som webbplatsen är ansluten till. Beständiga cookies som skapas av en tredjepartswebbplats, sparas på användarens enhet och löper ut på ett givet datum eller inom ett givet tidsintervall.

Hur raderas cookies?

Om du vill ta bort cookies, kan du alltid radera dem, och du kan fortfarande navigera runt på de delar av e-boks.se, som inte kräver inloggning. Du kan inte använda de delar av e-boks.se som kräver inloggning, utan att din webbläsare accepterar cookies, men du kan självklart radera dina cookies efter varje besök.

Instruktioner för hur du raderar cookies:

Cookieöversikt på StodDinKlubb.se

De cookies som e-Boks AB använder, finns beskrivna nedan. Listan är kategoriserad efter typ, och omfattar namn (ID), livslängd, samt en beskrivning av syftet för den påtalade cookien.

Piwik Pro cookies

Nedanstående cookies används av Piwik Pro applikationer. Piwik Pro är e-Boks analysverktyg.

Namn: pk_id.XXX
Livslängd: 1 år
Syfte: Anonymiserat användar-ID, som används till att identifiera nya eller återkommande besökare.

Namn: pk_ref.XXX
Livslängd: 6 månader
Syfte: Information om hänvisningskälla

Namn: pk_ses.XXX
Livslängd: 30 minuter
Syfte: Sammankopplar interaktioner under ett besök till ett unikt besök

Namn: website_id
Livslängd: Session
Syfte: Piwik Pro Analytics Property ID

Namn: stg_last_interaction
Livslängd: Session
Syfte: Identifierar senaste besökarens interaktioner

Namn: stg_traffic_source_priority
Livslängd: Session
Syfte: Mäter trafik från en given trafikkälla

Namn: stg_returning_visitor
Livslängd: Session
Syfte: Identifierar återkommande besökare

e-Boks AB, Engelbrektsgatan 9–11, SE-114 32 Stockholm, Organisationsnummer: 25674154